KwartaalSignaal 156: Rechtssociologie


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): H.A.M. Weyers, P. de Winter

Verschijning: september 2020

Archiefcode: AAK20209233

Metajuridica RechtssociologieRechtstheorie