Kwade zaken?

De moraal van het juridisch beroep


Nederland mag zich beroemen op een redelijk fatsoenlijke rechtspleging. Maar met officiële opvattingen over toelaatbaar juristengedrag is het grondig mis, nog afgezien van groezelige en regelrecht criminele rechtspraktijken. Sinds het begin van de jaren ’90 werd over juridische beroepsethiek – al dan niet in de media – menige strijd gestreden. Er staat veel op het spel, met name voor mensen en instellingen die zijn overgeleverd aan al die juristen(streken).

In Kwade zaken worden juridische ambts- en beroepsopvattingen voor het eerst kritisch en stelselmatig onder de loep genomen. Juridische ratten krijgen er genadeloos van langs. Hendrik Kaptein legt onomwonden uit hoe de beroepsethiek gehandhaafd kan én moet worden. Nog meer regels zijn volgens hem in elk geval niet de oplossing. Dan rijst immers weer het probleem van verantwoord gebruik van de regels: een juridisch Droste-effect.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): H.J.R. Kaptein

1e druk 2006

Verschijningsdatum: 21-12-2006

ISBN: 9789069165660

Pagina's: 228

beroepsethiek juridisch beroep rechtsfilosofie

Algemeen juridisch

Alle uitgaven Diversen

 27,50