Koloniale contracten


Korte column waarbij wordt ingegaan op het gebruik van het recht en met name het contract als zelfregulerend mechanisme in het post-koloniale Indonesië.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M. Barendrecht

Verschijning: september 2009

Archiefcode: AA20090551

contractenrecht gemeenschap Indonesië kolonialisme overeenkomst verandering zelfregulering

Burgerlijk recht VermogensrechtStaats- en bestuursrecht

Opinie Column