Kleuterschool Babbel


Hoge Raad 6 april 1979, nr. 11364, ECLI:NL:HR:1979:AH8595 (Reuvers/Zwolle). Ook bekend als Knabbel en Babbel.

Onrechtmatige daad van een rechtspersoon.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. van Schilfgaarde

Verschijning: april 1980

Archiefcode: AA19800250

Hoge Raad 06-04-1974 (ECLI:NL:HR:1979:AH8595) zaaknummer: 11364

toerekening

Burgerlijk recht VerbintenissenrechtVermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie