Katern 91: Huurrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): F.T. Oldenhuis

Verschijning: juni 2004

Archiefcode: AAK20044972

7:290 BW bedrijfsruimte eigen gebruik Haviltex huur studentenwoning opzeggingsbrief opzeggingsgrond slecht huurderschap

Burgerlijk recht Huurrecht