Katern 84: Economisch recht en intellectuele eigendom


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): M.S.C. Bakker

Verschijning: september 2002

Archiefcode: AAK20024521

elektronische handel Europees modellenrecht leer van het wezen van het octrooi merkenrecht vormmerk

Sociaal-economisch recht Economisch rechtIntellectuele-eigendomsrecht