Katern 81: Huurrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): F.T. Oldenhuis

Verschijning: december 2001

Archiefcode: AAK20014281

1624-BW bedrijfsruimte driejaarstermijn invoering titel 7.4 BW onzelfstandige woning partijbedoeling verhouding 1631 lid 2 sub b en 1631a lid 2 sub 2 BW

Burgerlijk recht Huurrecht