Katern 78: Vreemdelingenrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): Th. Holterman

Verschijning: maart 2001

Archiefcode: AAK20014081

decentraal niveau decentralisatie gelding oude vreemdelingenrecht geschillen overgangsbepalingen Vw2000 Vreemdelingenwet 2000

Staats- en bestuursrecht Vreemdelingenrecht