Katern 72: Rechtssociologie


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): B.P. Sloot

Verschijning: september 1999

Archiefcode: AAK19993632

contingent fee faillissementswaarden honorarium advocaten misbruik macht van de advocaat no cure no pay opvattingen over failliete burgers quota pars litis

Metajuridica Rechtssociologie