Toont alle 5 resultaten

Het Nederlandse verbod op no cure no pay en quota pars litis: een mededingingsrechtelijk perspectief

F. ten Have, J. Mulder

Vrije mededinging in markten waar vrije beroepen actief zijn, is geen vanzelfsprekendheid. Vrije beroepen worden vaak gedeeltelijk gereguleerd door het publiekrecht. Deze inmenging door de overheid kan de concurrentie belemmeren maar wordt, in het geval van de advocatuur, echter als noodzakelijk beschouwd om het kwaliteitsniveau en de onafhankelijkheid van de beroepsgroep te kunnen waarborgen. Dit wordt nodig geacht omdat in de markten voor vrije beroepen vaak sprake is van marktimperfecties. Het recente voornemen van minister van Justitie Hirsch Ballin om het verbod op no cure no pay en quota pars litis voor de advocatuur wettelijk vast te leggen, is een voorbeeld van een overheidsmaatregel die mededingingsbeperkende effecten heeft. Tegelijkertijd beoogt de regelgeving inzake no cure no pay en quota pars litis echter de belangen van de justitiabele waar het betreft de partijdigheid, de integriteit en de onafhankelijkheid van de advocaat te beschermen, alsmede het excessief declareren te voorkomen. Bij toetsing van regulerende maatregelen aan het mededingingsrecht is van belang dat een bepaalde beperking van de concurrentie in de beroepsgroep noodzakelijk is voor de bescherming van de integriteit van het vrije beroep of van het algemeen belang.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2007
AA20070438

juni 1997

Katern 63: Vervoersrecht

M.W.E. Koopmann

september 1999

Katern 72: Rechtssociologie

B.P. Sloot

Loon naar werk?

L.H.A.J.M. Quant, M.V. Ulrici

Een veelgestelde vraag aan Nederlandse advocaten is: krijgen wij hier ook Amerikaanse toestanden? Met Amerikaanse toestanden wordt dan bedoeld: megaclaims, class actions en geldverslindende advocaten met forse declaraties... Er wordt verteld van de inbreker te Los Angeles, die tijdens zijn werk van de trap viel, een been brak en met succes een forse schadevergoeding van de eigenaar van het huis wist te vorderen. Of van de 80-jarige vrouw, die in de drive-in MacDonalds een beker koffie kocht, deze tussen haar bovenbenen klemde terwijl zij wegreed, zich vervolgens (hoe kan het ook anders) aan de uit de beker golvende koffie brandde en een schadevergoeding kreeg waarmee zij haar volgende 80 jaar heel aardig zou kunnen doorkomen. De absolute klassieker is de bejaarde dame die probeerde haar zojuist gewassen schoothondje te drogen in de magnetron en schadevergoeding zou hebben gekregen omdat de gebruiksaanwijzing niet vermeldde over pas gewassen hondjes...

mei 1998
AA19980474

Massaschade

R.S. Meijer

In dit artikel omschrijft de auteur wat de juridische problemen zijn rondom de verschillende vormen van massaschade. Onder andere 'limited-fund' probleem komt aan de orde net als organisatieproblemen rondom massaschade. Beschreven wordt welke rol verzekeringsmaatschappijen en de overheid bij de afwikkeling van massaschade (kunnen) hebben. Ook wordt de groepsactie van boek 3 BW beschreven.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2007
AA20070748

Toont alle 5 resultaten