Katern 62: Rechtsgeschiedenis


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): J.H.A. Lokin

Verschijning: maart 1997

Archiefcode: AAK19972977

Codex Theodosianus overleveringsgeschiedenis Digesten Romeins recht Sitonie stedelijke levensmiddelenvoorziening summariae antiqua

Metajuridica Rechtsgeschiedenis