Katern 58: Rechtsgeschiedenis


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): J.H.A. Lokin

Verschijning: maart 1996

Archiefcode: AAK19962790

bezit Chinees recht Grieks hellenistisch ius romanum Joods tekst- en interpolatiekritiek verjaring en eigendom naar klassiek Romeins recht

Metajuridica Rechtsgeschiedenis