Katern 57: Rechtsfilosofie en rechtstheorie


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Soeteman

Verschijning: december 1995

Archiefcode: AAK19952736

Austin communitarisme Fuller Hart instrumenteel recht interne moraal van het recht purpose implicates morality relatie tussen recht en moraal

Metajuridica RechtsfilosofieRechtstheorie