Katern 46: Rechtsfilosofie en rechtstheorie


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Soeteman

Verschijning: maart 1993

Archiefcode: AAK19932172

coherentie als impliciet ideaal coherentie en conflict in het recht consistentie deductieve rechtvaardigingen samenhang algemene normen

Metajuridica RechtsfilosofieRechtstheorie