Katern 33: Volkenrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): I.F. Dekker, N.J. Schrijver

Verschijning: december 1989

Archiefcode: AAK19891421

ECOSOC internationaal gerechtshof rechtsmacht URENCO-proces vaststelling zeegrens

Internationaal Europees en buitenlands recht Volkenrecht