Katern 29: Informaticarecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): G. Overkleeft-Verburg

Verschijning: december 1988

Archiefcode: AAK19881202

computerprogramma Groenboek Europese commissie softwarebescherming software softwarebescherming wijziging Auteurswet

Sociaal-economisch recht Informatierecht