software

Toont alle 7 resultaten

De octrooieerbaarheid van computerprogramma’s

M.H.M. Schellekens

Post thumbnail Software is octrooieerbaar. Zoveel is wel duidelijk uit de rechtspraak van de technische kamers van beroep van het Europees octrooibureau. Dat neemt niet weg dat software octrooien in de praktijk niet zonder problemen zijn. Deze problemen geven relevantie aan de vraag hoe moeilijk of gemakkelijk het gemaakt moet worden om een octrooi op software te verkrijgen. Dat is de vraag die in dit artikel centraal staat.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2014
AA20140272

De onbepaaldheid van het bepaaldheidsvereiste: ING v de Curator c.s. en Lira v Ziggo c.s. in perspectief geplaatst

Th.C.J.A. van Engelen

Hoge Raad 3 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:590, IEPT20200403, NJ 2020/152 (ING v de curator c.s.) (raadsheren: C.A. Streefkerk, M.V. Polak, T.H. Tanja-van den Broek, M.J. Kroeze en C.H. Sieburgh; conclusie A-G E.B. Rank-Berenschot) en Hoge Raad 2 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1548 (Lira v Ziggo) (raadsheren: C.A. Streefkerk, G. Snijders, M.J. Kroeze, C.H. Sieburgh en H.M. Wattendorff; conclusie A-G B.J. Drijber)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2021
AA20210284

Een taxonomie voor smart contracts

J. Verstappen

Deze bijdrage doet een voorstel tot een taxonomie ten aanzien van smart contracts. De taxonomie die hier uiteengezet wordt is gebaseerd op de technische achtergrond van deze nieuwe concepten, de wijze waarop ze toegepast worden en de wisselwerking die ze aangaan met het relevante verbintenisrechtelijke kader. In het licht hiervan betoog ik dat er vier verschillen typen smart contracts onderscheiden zouden moeten worden.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
januari 2024
AA20240072

Implementatiewet consumentenkoop goederen en levering digitale inhoud

L.A.R. Siemerink

Leonie Siemerink bespreekt in deze bijdrage de achtergrond en het toepassingsgebied van de Wet consumentenkoop goederen en levering digitale inhoud, de wijzigingen die de implementatiewet meebrengt, en de regeling van overgangsrecht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 2022
AA20220698

december 1988

Katern 29: Informaticarecht

G. Overkleeft-Verburg

Nieuwe regels voor productaansprakelijkheid

P.W.J. Verbruggen

Post thumbnail Sinds 1985 kennen we in Europa uniforme regels ter vergoeding van schade veroorzaakt door gebrekkige producten. De opkomst van software, AI en mondiale waardeketens maken echter duidelijk dat deze regels sterk verouderd zijn. Het productaansprakelijkheidsrecht gaat daarom op de schop. Deze amuse beschouwt in kort bestek wat er te veranderen staat.

Opinie | Amuse
maart 2024
AA20240198

Wetgever, pas op! De (vrijwel) autonome auto komt eraan

E.F.D. Engelhard

Post thumbnail

In de technologiesector en in de autobranche wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Het zal niet lang meer duren voordat zeer vergaand zelfrijdende auto’s hun intrede doen in het verkeer. Die zullen de verkeersveiligheid bevorderen, zeker op lange termijn, maar ze zullen ook weer nieuwe schaderisico’s introduceren. Dat roept vragen op over de juridische consequenties indien een ongeval plaatsvindt waarbij de zelfrijdende auto is betrokken. Wie is dan aansprakelijk voor de schade? De gebruiker van de auto? De autobranche? Softwareleveranciers? Worden die risico’s wel voldoende ondervangen door het aansprakelijkheidsrecht?

Rode draad | Te land, ter zee en in de lucht
maart 2017
AA20170230

Toont alle 7 resultaten