Katern 29: Belastingrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): H.P.A.M. van Arendonk

Verschijning: December 1988

Archiefcode: AAK19881209

belastingheffing tijdelijke genotsrechten Fraus legis Invorderingswet 1989 kasgeld-BV open systeem Invorderingswet verlaging vennootschapsbelastingtarief

Belastingrecht

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen