Katern 27: Huurrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): F.T. Oldenhuis

Verschijning: juni 1988

Archiefcode: AAK19881095

bedrijfsruimte cessie van huurtermijnen exploitatiecontract gebouwd onroerend goed publiek toegankelijk lokaal verhuur van het recht tot exploitatie

Burgerlijk recht Huurrecht