Katern 107: Burgerlijk procesrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): R.J.C. Flach

Verschijning: juni 2008

Archiefcode: AAK20086012

informatievoorziening internationale betekening proceskostenveroordeling

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht