Katern 100: Huurrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): F.T. Oldenhuis

Verschijning: september 2006

Archiefcode: AAK20065568

5 plus 5-regeling bedrijfsruimte ontruimingsbescherming Smalspoor wetsvoorstel wijziging 7:274 BW

Burgerlijk recht Huurrecht