‘Juristen hebben in het algemeen wel erg veel pretenties’

Interview met mr. J.L. de Wijkerslooth


In dit artikel een interview met mr. J.L de Wijkerslooth, landsadvocaat waarbij onder andere aan de orde komt: het werk als landsadvocaat, onrechtmatige overheidsdaad, de rechterlijke macht en de juridische beroepsgroep.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.G.H. Kristen, A. van Veen

Verschijning: maart 1995

Archiefcode: AA19950193

landsadvocaat literatuur onrechtmatige overheidsdaad overheidsbelang

Burgerlijk recht

Verdieping Interview