‘Je kunt alleen een goede jurist zijn als je het leven goed kent.’ Interview met prof.mr. A.S. Hartkamp


Prof. mr. A.S. Hartkamp is procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden en hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij begon zijn carrière asl wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Amsterdam en schreef een proefschrift over het wilsgebrek dwang in het Romeins recht. Daarna werkte mr. Hartkamp op de stafafdeling Burgerlijk Wetboek op het ministerie van justitie, waar indertijd gewerkt werd aan de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. In 1986 werd hij advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Sinds 2001 is hij procureur-generaal bij de Hoge Raad en geeft hij leiding aan de advocaten-generaal en het Wetenschappelijk Bureau. In zijn vrije tijd houdt mr. Hartkamp zich veel bezig met literatuur en poëzie. dat was voor de redactie genoeg reden voor een interview met mr. Hartkamp in het kader van de rode draad ‘Recht en literatuur’.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.R. Damminga, G. Theuws

Verschijning: december 2004

Archiefcode: AA20040860

interview met prof.mr. A.S. Hartkamp

Overig Rode draad Recht en literatuurVerdieping Interview