Jaarrekeningsrecht en joint ventures


Het jaarrekeningrecht vormt een complex geheel van regels dat een aparte plaats inneemt in het rechtspersonenrecht. In het onderhavige artikel wordt ingegaan op een aantal vragen van jaarrekeningrecht die spelen als er joint ventures in het spel zijn.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.E. Eisma

Verschijning: Mei 1995

Archiefcode: AA19950385

Bijzonder nummer concern consolidatie groepsmaatschappij jaarrekening joint venture moeder-dochterverhouding samenwerking

Burgerlijk recht

Bijzonder nummer Joint Ventures