Toont alle 4 resultaten

Heerst er in het onderwijs een claimcultuur?

J.P. Dikker

Post thumbnail Telkens wanneer de media aandacht besteden aan een rechtszaak die ouders tegen de school van hun kind hebben aangespannen voor schijnbaar klein leed, wordt vaak klakkeloos de conclusie getrokken dat in het onderwijs een claimcultuur heerst. In dit artikel wordt aan de hand van een beschrijving van de rechtsbescherming van onderwijsdeelnemers en een inventarisatie van de meest voorkomende vorderingen die tegen onderwijsinstellingen worden ingesteld, onderzocht of in het onderwijs van een claimcultuur kan worden gesproken.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2019
AA20190765

Ieder zijn eigen school?

C.A.J.M. Kortmann

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 11 februari 1997, AB 1998, nr. 28, ECLI:NL:RVS:1997:AN5509 Voor de stichting van een bekostigde basisschool moet aan een aantal wettelijke eisen worden voldaan. Een daarvan houdt in dat er sprake is vaneen eigen ‘richting’, een term vervat in artikel 23 Gw en de daarop gebaseerde wetgeving. Wanneer is sprake van een eigen richting?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1998
AA19980607

Recht op onderwijs en het onderwijsrecht

R. van Schoonhoven

Post thumbnail

Er is flink wat beweging rond artikel 23 Grondwet. Zo komt de wetgever recent tot nieuwe invullingen van de bescherming die bijzondere scholen toekomt op basis van de ‘vrijheid van richting’. En er gaan stemmen op om het ‘recht op onderwijs’ van leerlingen en studenten onder te brengen in het artikel, daar waar claims op dat recht nu nog vooral worden gebaseerd op het EVRM. In deze bijdrage zet ik beide tendensen uiteen en geef ik aan dat er een opdracht ligt voor het constitutioneel onderwijsrecht om te komen met antwoorden op nieuwe vragen.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2021
AA20211001

Sociaal-wetenschappelijke criteria in een juridische uitspraak

P.W.C. Akkermans

Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State (AGRvS) 10 november 1992, ECLI:NL:RVS:1992:AN2883, (dr. Wijtzes, mrs. Drop en H.G.C. Polak), nr. 1992-11-10/AB_46411, AB 1993, nr. 88 met nt. BJvdN. Uitspraak van de Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State en daarbij behorende noot die betrekking heeft op de vrijheid van onderwijs die gegarandeerd is in de Grondwet (art. 23). De Afdeling komt tot het oordeel dat er i.c. voor een evangelische school geen ruimte bestaat in Soest nu er daarvoor geen eendrachtige achterban is en de richting van het evangelisch onderwijs zich niet voldoende onderscheidt van ander bijzonder onderwijs. In de noot wordt dieper ingegaan op het begrip 'richting' in het onderwijs.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1993
AA19930580

Toont alle 4 resultaten