Toont alle 7 resultaten

De nieuwe civiele kantongerechtsprocedure

P.A.M. Meijknecht

In dit artikel wordt de nieuwe civiele kantongerechtsprocedure besproken. Ook komen de achtergronden van de regeling, die er tien jaar over heeft gedaan om tot wet verheven te worden, aan de orde. De wetswijziging heeft veel beroering teweeg gebracht, met name de formulierdagvaarding.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
mei 1992
AA19920266

De wet consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening

N.M. van der Horst

De wet Consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening voorziet in een herschikking van regels die tevoren over allerlei verschillende stukken wetgeving waren verspreid. Door die regels samen te brengen in twee veel overzichtelijker titels van Boek 7 worden die regels eenvoudiger en makkelijker toe te passen. Dat is van belang zowel voor een goede bescherming van de consument als voor de belangen van het bedrijfsleven. Een kort overzicht van de inhoud van de nieuwe wet kan dit verduidelijken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 2017
AA20170224

Huurkoop of Duurkoop? Kan de aandelenleasovereenkomst worden gekwalificeerd als huurkoop?

F. Jaspers, K.J. Krzeminski

Dit artikel behandeld de bij vele wel bekende aandelenleaseovereenkomst die eind jaren negentig door vele banken werden aangeboden. Bekeken wordt of dit gezien kan worden als huurkoop.

Verdieping | Studentartikel
juni 2004
AA20040390

Jurisprudentie Financiering en zekerheden 1957-2018

A.M. Mennens, D.F.H. Stein

Post thumbnail Deze bundel bevat een verzameling van belangrijke arresten en in Ars Aequi verschenen annotaties van 1957 tot en met 2018 op het gebied van financiering & zekerheden. De bundel bedient zowel het (post)academisch onderwijs als de praktijk.

9789492766540 - 07-05-2019

Jurisprudentie Financiering en zekerheden 1957-2018 (Digitaal boek)

A.M. Mennens, D.F.H. Stein

Post thumbnail Deze bundel bevat een verzameling van belangrijke arresten en in Ars Aequi verschenen annotaties van 1957 tot en met 2018 op het gebied van financiering & zekerheden. De bundel bedient zowel het (post)academisch onderwijs als de praktijk.

9789492766540 - 07-05-2019

december 2004

Katern 93: Consumentenrecht

E.H. Hondius

Leasing

J.J. van Hees

Leasing is geen juridisch begrip, maar een aanduiding die in de praktijk wordt gehanteerd voor een bon¬te verzameling overeenkomsten met enkele gemeenschappelijke kenmerken. In dit proefschrift worden deze kenmerken geïnventariseerd en wordt behandeld welke wettelijke regelingen op lease-overeenkom¬sten van toepassing kunnen zijn. Bijzondere aandacht krijgt het eigendomsrecht van de leasegever, dat bij financial lease als zekerheidseigendom kan worden aangemerkt. Verdedigd wordt onder meer dat, ook onder het huidige recht, aan deze kwalificatie bijzondere rechtsgevolgen moeten worden toegekend.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
oktober 1997
AA19970758

Toont alle 7 resultaten