Horizontale werking van EU-richtlijnen – meer mooie mogelijkheden na het arrest K.L.?


Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) (Grote Kamer) 20 februari 2024, C-715/20, ECLI:EU:C:2024:139 (K.L.)