Het wetsvoorstel over het recht op inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden: geen eindspel, maar een tussenstand


Bescheiden – fysiek en digitaal – zijn aannemelijk het belangrijkste bewijsmiddel in civiele procedures. De regeling van de exhibitieplicht, de aanspraak op bescheiden, in art. 843a Rv is dan ook core business voor het procesrecht. Jan Ekelmans bespreekt in dit artikel de ontwikkeling van de exhibitieplicht tot dusverre, het eind 2010 door het ministerie ter consultatie voorgelegde wetsontwerp én de mogelijkheden om dat wetsontwerp te verbeteren.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Ekelmans

Verschijning: Mei 2011

Archiefcode: AA20110346

843a Rv beroep op vertrouwelijkheid bescheiden bewijsmiddel exhibitieplicht toepassingsvereisten

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Verdieping Verdiepend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen