Toont alle 4 resultaten

Art. 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

J.R. Sijmonsma

Post thumbnail

Inzicht in artikel 843a Rv, waarbij het materiële recht en de historie worden besproken. Aan de hand van jurisprudentie wordt het artikel inhoudelijk besproken en ontleed.

9789069168418 - 11-4-2007

Art. 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Digitaal boek)

J.R. Sijmonsma

Post thumbnail

Inzicht in artikel 843a Rv, waarbij het materiële recht en de historie worden besproken. Aan de hand van jurisprudentie wordt het artikel inhoudelijk besproken en ontleed.

9789069168418 - 11-4-2007

Het wetsvoorstel over het recht op inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden: geen eindspel, maar een tussenstand

J. Ekelmans

Bescheiden – fysiek en digitaal – zijn aannemelijk het belangrijkste bewijsmiddel in civiele procedures. De regeling van de exhibitieplicht, de aanspraak op bescheiden, in art. 843a Rv is dan ook core business voor het procesrecht. Jan Ekelmans bespreekt in dit artikel de ontwikkeling van de exhibitieplicht tot dusverre, het eind 2010 door het ministerie ter consultatie voorgelegde wetsontwerp én de mogelijkheden om dat wetsontwerp te verbeteren.

Verdieping | Verdiepend artikel
Mei 2011
AA20110346

Organik v Dow Chemical: het achterhalen van geheim bewijs van een geheime inbreuk op een bedrijfsgeheim

Th.C.J.A. van Engelen

Hoge Raad 28 september 2018, nr. 17/01264, ECLI:NL:HR:2018:1775, IEPT20180928, BIE 2018/34, m.nt. W.J.G. Maas, NJ 2019/70, m.nt. Ch. Gielen en A.I.M. van Mierlo, IER 2019/5, m.nt. F.W.E. Eijsvogels (Organik/Dow Chemical)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 2019
AA20190687

Toont alle 4 resultaten