Socialezekerheidsrecht

Toont alle 11 resultaten

Een nieuw ontslagrecht

J.M.E. Cornelissen, R.C. van Daal

Per 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht. Deze wijziging kent een aanloop met vele politieke akkoorden, waaronder het op 11 april 2013 tussen het kabinet en sociale partners gesloten sociaal akkoord. Dit bevatte naast een wijziging van het ontslagrecht ook maatregelen op het terrein van flexibele arbeid en de Werkeloosheidswet. Al deze maatregelen zijn uitgewerkt in de Wet werk en zekerheid. In dit artikel wordt ingegaan op het onderdeel ontslagrecht, dat in werking zal treden op 1 juli 2015.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 2015
AA20150516

Gelijkheid en recht op zorg (Digitaal boek)

A.P. den Exter

Post thumbnail Gelijkheid in de toegang tot gezondheidszorgvoorzieningen is een belangrijk uitgangspunt van het sociale gezondheidszorgstelsel. Het aan de Zvw ten grondslag liggende idee van eigen verantwoordelijkheid, ingevoerd met behulp van marktprikkels, lijkt te getuigen van een ‘nieuw’ gelijkheidsdenken in de gezondheidszorg. Wat betekent dit?

9789069165899 - 25-01-2007

Het procesdossier van de rechter in bestuursrechtelijke zaken

J.H. van Breda, L.M. Koenraad

Post thumbnail Dit procesdossier beschrijft een bestuursrechtelijke procedure over het recht op een bijstandsuitkering, op basis van stukken uit een dossier van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter op het terrein van het sociaalzekerheidsrecht.

9789069169484 - 26-05-2014

juni 2014

KwartaalSignaal 131: Sociaal recht

J. Heinsius

december 2014

KwartaalSignaal 133: Sociaal recht

J. Heinsius

september 2016

KwartaalSignaal 140: Sociaal recht

J. Heinsius

Lekker flexen!

R. de Bock

In deze column schrijft Ruth de Bock over de voordelen die flexwerken kan hebben, maar ook over de minder prettige kanten.

Opinie | Column
september 2020
AA20200791

Leven in de leemte van de wet: zzp’ers zonder prijsafspraken

L.M. van den Bosch, P.M. Sijtsma

In dit redactioneel vragen de auteurs zich af wat de positie is van zzp’ers die prijsafspraken willen maken, nu het Wetsvoorstel minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring is ingetrokken. Het kartelverbod in de Mededingingswet verhindert het maken van prijsafspraken en de Leidraad tariefafspraken zzp’ers biedt lang niet altijd soelaas. Een grote groep zzp’ers leeft nu het wetsvoorstel terzijde is geschoven (nog steeds) in de leemte van de wet.

Opinie | Redactioneel
november 2020
AA20200989

Politieke en sociaaleconomische (on)gelijkheid in Caribisch en Europees Nederland

H.G. Hoogers, G. Karapetian

Post thumbnail Sinds 10 oktober 2010 zijn de Caribische eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderdeel van het land Nederland als openbaar lichaam in de zin van hoofdstuk 7 van de Grondwet. Aangezien de eilanden behoren tot Nederland en de ingezetenen zijn te kwalificeren als Nederlandse staatsburgers, doet zich de vraag voor in hoeverre politieke en sociaaleconomische gelijkheid bestaat tussen Caribisch en Europees Nederland. Dat politieke gelijkheid inmiddels is bewerkstelligd, maar sociaaleconomische gelijkheid (nog lang) niet, blijkt uit deze bijdrage.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2023
AA20230441

The way they play: musician vulnerability in an employment context

H. Kurzbauer

Symphonic Metamorphoses maps the vulnerabilities of orchestral musicians in uncertain job markets in the Netherlands and the United States. While a great deal of academic attention has been paid to precarity in a multiplicity of sectors, musicians, the original gig workers have escaped extensive focus. The 21st century interplay of efficiency-driven cultural policies, general downward trends in cultural financing, and the devastating impact of COVID-19 has exacerbated working musicians’ employment. The story of their quest for fair remuneration and acceptable employment conditions parallels challenges faced by precarious workers in other sectors. Placing Dutch musicians on center stage, this article introduces the reader to several strata of vulnerability.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
februari 2023
AA20230152

Versoepeling van het ontslagrecht onder de Wet Werk en Zekerheid?

A. van Zanten-Baris

Post thumbnail

Een veelgehoorde vraag is of het ontslagrecht met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid soepeler wordt. Hiervan lijkt geen sprake te zijn. Ook wordt in de memorie van toelichting beloofd dat de Wet Werk en Zekerheid het ontslagrecht eenvoudiger, sneller, eerlijker en goedkoper maakt. De vraag is of deze belofte wordt waargemaakt. Verder is de vraag van belang of het ontslagrecht door de Wet Werk en Zekerheid rechtvaardiger wordt. Aan deze punten wordt in deze bijdrage aandacht besteed aan de hand van de meest relevante wijzigingen.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2014
AA20140717

Toont alle 11 resultaten