Het procesdossier van de advocaat in bestuursrechtelijke zaken (Digitaal boek)


Ars Aequi Procesdossiers zijn primair geschreven om de lezer inzicht te verschaffen in verschillende juridische procedures.
Aan de hand van een dossier van een waargebeurde zaak wordt, stap voor stap, uiteengezet hoe een procedure zich in de praktijk ook daadwerkelijk afspeelt.
In een Ars Aequi Procesdossier zijn de originele processtukken opgenomen en neemt de begeleidende tekst de lezer mee langs de hoofdlijnen van het geldende recht en brengt op deze wijze ‘de stof tot leven’.

In dit procesdossier wordt aan de hand van echte processtukken een bestuursrechtelijke procedure beschreven. Eerst wordt op hoofdlijnen ingegaan op het relevante bestuursprocesrecht. Daarna volgt op basis van stukken uit het dossier van een advocaat een weergave van het verloop van een handhavingszaak. De procedure begint met de aanschrijving door de gemeente en eindigt met de uitspraak van de hoogste bestuursrechter in Nederland, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het dossier laat zowel de inhoudelijk meer belangrijke stukken als verweerschriften en rechterlijke uitspraken zien, als de bijkomende correspondentie rondom zittingen.

Bekijk ook Het procesdossier van de rechter in bestuursrechtelijke zaken

 


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.