Het nieuwe verzekeringsrecht, deel II


In dit artikel worden een aantal artikelen uit het nieuwe verzekeringsrecht uitgebreid behandeld.