Het nieuwe erfrecht in een notendop


Op 1 januari 2003 ziet het nieuwe erfrecht het licht. Het oude, in Boek 4 neergelegde erfrecht maakt plaats voor vers recht. Het fonkelnieuwe erfrecht laat van het oude, vergrijsde Boek 4 geen spaander heel. Alle leerstukken gaan op de schop. In dit artikel licht ik kort de meest in het oog springende noviteiten toe, zonder de illusie hoog te houden volledig te zijn. Onder de loep worden genomen de aanmerkelijk verbeterde positie van de langstlevende echtgenoot, de degradatie van de rol van de legitimaris en het fenomeen ‘andere wettelijke rechten’.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.D. Kolkman

Verschijning: oktober 2002

Archiefcode: AA20020716

degradatie van de rol van de legitimaris erfrecht langstlevende echtgenoot

Burgerlijk recht Erfrecht

Verdieping Verdiepend artikel