Het Mitbestimmungsrecht op de schop?


Het Duitse medezeggenschapsrecht bepaalt van oudsher dat bij grote vennootschappen de helft van de zetels in de raad van commissarissen voor werknemersvertegenwoordigers is gereserveerd. Deze vertegenwoordigers worden echter enkel gekozen door de werknemers actief in Duitsland. Bij het Hof van Justitie ligt de vraag voor of deze regeling strijdig is met het Europeesrechtelijke verbod van discriminatie naar nationaliteit en/of het vrije verkeer van werknemers. Zijn aanpassingen noodzakelijk – en in welke richting?

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J. van Ginneken, T.A. Keijzer

Verschijning: januari 2017

Archiefcode: AA20170026

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Verdieping Verdiepend artikel