Het hoger beroep moet blijven!


In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de destijds voorgenomen afschaffing van het hoger beroep in verschillende soorten zaken zoals huurzaken en commerciële geschillen in navolging op de afschaffing van appel in vreemdelingenzaken. De redacteuren vinden dit geen goede ontwikkeling en vinden dat een fundamenteel beginsel van het Nederlandse rechtsstelsel wordt aangetast indien het toch doorgaat.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J. Kroeze, A. van Vught

Verschijning: Februari 1994

Archiefcode: AA19940071

appel appelgrens begroting fundamentele rechtsbeginselen hoger beroep rechtsstelsel

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Opinie Redactioneel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.