Het Hof van boven


De redactiecommissie van de Prinsengrachtreeks heeft leden van de Hoge Raad en zijn parket die in het verleden lid waren van het Amsterdamse gerechtshof gevraagd om in een kort essay, vanuit hun huidige perspectief, hun gedachten te laten gaan over het werk dat zij als feitenrechter verrichtten. Dit boekje geeft dan ook een ‘doorkijk’ van Hoge Raad naar – in het bijzonder – het Amsterdamse hof. Ook vindt u beschouwingen over het werk in en het functioneren van (het parket van) de Hoge Raad zelf.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): C.W.M. van Ballegooijen, P. Ingelse (red.)

1e druk 2002

Verschijningsdatum: 03-10-2002

ISBN: 9789069166971

Pagina's: 86

cassatie gerechtshof Amsterdam Hoge Raad

Algemeen juridisch Overige Rechterlijke organisatie

Alle uitgaven Prinsengrachtreeks

 19,50