Het Europese verbod om tabaksproducten voor oraal gebruik in de handel te brengen en de speciale positie van de Zweedse snus


Hof van Justitie Europese Gemeenschap (HvJ EG) 14 december 2004, zaak C-210/03, ECLI:EU:C:2004:802 (Swedish Match)

In de noot bij dit arrest wordt ingegaan op de geldigheid van een tabaksrichtlijn.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K.J.M. Mortelmans

Verschijning: Maart 2005

Archiefcode: AA20050160

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 14-12-2004 (ECLI:EU:C:2004:802) zaaknummer: C-210/03

evenredigheidsbeginsel volksgezondheid voorzorgsbeginsel

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen