Toont alle 6 resultaten

20 jaar Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht

Jurisprudentie Levensmiddelenrecht. 20 jaar ontwikkeling van het levensmiddelenrecht in de geschilbeslechting door de ogen van leden van de NVLR

B.M.J. van der Meulen

Post thumbnail Jurisprudentie Levensmiddelenrecht: 60 annotaties bij richtinggevende arresten, uitspraken, vonnissen en oordelen van Europese rechters, Nederlandse rechters en de Reclame Code Commissie.

9789493333031 - 15-11-2023

Ars Aequi-prijs 2014

C.E. du Perron, H.S. Taekema, P.J.J. Zoontjens

Jaarlijks wordt de Ars Aequi-prijs uitgereikt aan de auteur van het beste in één jaargang geplaatste studentartikel. De prijs bestaat uit € 1.000 en een diner met de juryleden en de redactie. In de jaargang 2014 verschenen vier studentartikelen. Daarover heeft de jury in afwachting van de regen vergaderd op een Utrechts terras. Zij is voordat de buien losbarstten unaniem tot het volgende oordeel gekomen.

Overig | Juryrapport | Perspectief | Juryrapport
februari 2016
AA20160141

Het Europese verbod om tabaksproducten voor oraal gebruik in de handel te brengen en de speciale positie van de Zweedse snus

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschap (HvJ EG) 14 december 2004, zaak C-210/03, ECLI:EU:C:2004:802 (Swedish Match) In de noot bij dit arrest wordt ingegaan op de geldigheid van een tabaksrichtlijn.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2005
AA20050160

Het klimaatgevaar en het gouden Kelderluik

A.G. Castermans

Post thumbnail

Het vonnis in de Urgenda-zaak kan worden verklaard vanuit procedureel perspectief. Partijen – Urgenda en de Staat – waren het voor de Haagse rechtbank over veel eens en de Staat heeft van een aantal punten – feitelijk – geen probleem gemaakt. De rechtbank bleef binnen de constitutionele grenzen door hetgeen feitelijk en juridisch tussen partijen is komen vast te staan.

Opinie | Tweeluik
januari 2016
AA20160034

In dubio pro natura: het functionele perspectief van het voorzorgbeginsel

H. Borgers

Het was tijden de normaalste zaak van de wereld dat milieubelastende handelingen werden toegestaan als die niet 'met zekerheid' schadelijk waren voor het milieu. Deze redenering betekende dat het economische argument -'wat levert het op?'- van doorslaggevende betekenis was. Het bewijs dat er inderdaad schadelijke gevoglen zouden optreden, was immers niet geleverd. Sinds enige tijd is deze stijl van redeneren aan het veranderen en verschuift de aandacht naar de vraag; 'ten koste waarvan?' Dit artikel voor het Bijzonder nummer Water gaat over het volkenrechtelijke voorzorgbeginsel, dat nauw verband houdt met de geconstateerde verandering. Er wordt onderzocht wat de oorsprong, de betekenis en de functies van dit beginsel zijn. Tevens wordt een aantal manieren besproken waarop het beginsel in het Nederlandse recht kan doorwerken.

Bijzonder nummer | Water
mei 1999
AA19990431

Niet nadenken maar voordenken: het voorzorgsbeginsel in het internationaal gewoonterecht

A. Trouwborst

Een uiteenzetting van het voorzorgsbeginsel in het internationale mileurecht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
mei 2007
AA20070466

Toont alle 6 resultaten