Het Europa van de student

Studentenmobiliteit binnen de Europese Unie


Het ERASMUS-programma is populair onder studenten. In het academisch jaar 1993/1994 hebben ruim 4000 Nederlandse studenten in het kader van het ERASMUS-programma een deel van hun studie in een andere Lid-Staat van de Europese Unie gevolgd. De meeste studenten weten echter niet, dat het EG-Verdrag hen de mogelijkheid biedt om op eigen gelegenheid, buiten ERASMUS om, over de grens te gaan studeren.
In de praktijk blijkt de drempel om naar het buitenland te gaan aanzienlijk hoger voor de student die zijn verblijf zelf organiseert dan voor de Erasmusstudent. Dit is het gevolg van de goede rechtspositie van de Erasmusstudent en de extra voorzieningen, die hem worden geboden in de Lid-Staat waar hij tijdelijk verblijft.
Hieronder volgt een vergelijking van de twee hoedanigheden van de gemeenschapsstudent en een pleidooi voor stimulering van de mobiliteit van de ‘niet-Erasmusstudent’.