Toont alle 3 resultaten

Het Europa van de student

Studentenmobiliteit binnen de Europese Unie

H.A. de la Porte, L. Zegveld

Het ERASMUS-programma is populair onder studenten. In het academisch jaar 1993/1994 hebben ruim 4000 Nederlandse studenten in het kader van het ERASMUS-programma een deel van hun studie in een andere Lid-Staat van de Europese Unie gevolgd. De meeste studenten weten echter niet, dat het EG-Verdrag hen de mogelijkheid biedt om op eigen gelegenheid, buiten ERASMUS om, over de grens te gaan studeren. In de praktijk blijkt de drempel om naar het buitenland te gaan aanzienlijk hoger voor de student die zijn verblijf zelf organiseert dan voor de Erasmusstudent. Dit is het gevolg van de goede rechtspositie van de Erasmusstudent en de extra voorzieningen, die hem worden geboden in de Lid-Staat waar hij tijdelijk verblijft. Hieronder volgt een vergelijking van de twee hoedanigheden van de gemeenschapsstudent en een pleidooi voor stimulering van de mobiliteit van de 'niet-Erasmusstudent'.

Perspectief | Perspectiefartikel
September 1995
AA19950685

Naar een geciviliseerd recht tegen sexueel geweld

Een verkenning in het grensgebied tussen strafrecht en civiel recht

H. Verrijn Stuart

In deze bijdrage aan de rode draad 'Op zoek naar gefeminiseerd recht' wordt op het snijvlak van het privaat- en strafrecht beschreven hoe het recht ten aanzien van seksueel geweld geciviliseerd kan worden. Met name wordt ingegaan op 'slachtofferisme', een manier waarop vrouwelijke slachtoffers zich profileren in de samenleving en waarbij zij justitie hebben gevonden in haar onverzadigbaarheid. De auteur beschrijft hoe de (rechts)positie van zedenslachtoffers is, zowel in het strafrecht als het civiel recht.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
Februari 1992
AA19920082

Wetenschappelijk onderzoek: georganiseerde vrijheid

P.J.J. Zoontjens

In dit artikel wordt ingegaan op onderzoek en wetenschapsuitoefening. Aan de orde komen: werkplaatsen van onderzoek, instituten en kenniscentra, financiering en de verhouding tussen onderzoek en onderwijs.

Perspectief | Perspectiefartikel
Maart 1995
AA19950201

Toont alle 3 resultaten