Het einde van de joint venture


Er kunnen redenen zijn om een einde te maken aan de in de joint venture belichaamde samenwerking. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan onoplosbare verschillen van inzicht, opzegging door de ene joint venture-partner omdat de andere partner wordt overgenomen of opzegging door een van beide partners in verband met de verliesgevendheid van de joint venture-onderneming. In dit artikel komt aan de orde op welke wijze in de joint venture-overeenkomst hiermee rekening kan worden gehouden. Daarbij zal onder andere aandacht worden besteed aan de 'shot gun'-clausule.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.J. Slagter

Verschijning: mei 1995

Archiefcode: AA19950401

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Bijzonder nummer Joint Ventures