‘Heb dank, Hooggeachte Professor, heb veel dank uit naam van de Nederlandse juristen’

Over leven en werk van Eduard Maurits Meijers (1880-1954)


In dit artikel wordt een overzicht gegeven van het leven van professor Meijers (1880-1954). Meijers was een van de ontwerpers van het NBW en heeft zeer veel bijgedragen aan de burgerlijkrechtelijke wetenschap.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. Veen

Verschijning: december 1991

Archiefcode: AA19911059

burgerlijk recht discipline eredoctoraat hoogleraar NBW special publicaties

Burgerlijk recht

Verdieping Studentartikel