Grondrechten voor de overheid?


Rechtbank Maastricht 5 september 1996, NJ-kort 1997, Afl. 11, nr. 41 (Waterleidingmaatschappij Limburg)

In de onderhavige casus is de uit staatsrechtelijk oogpunt belangrijkste vraag of een NV, waarvan de aandelen geheel worden gehouden door de gemeente Maastricht en de meerderheid van de Raad van Commissarissen wordt benoemd door de gemeenteraad, een beroep op artikel 6 EVRM toekomt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.A.J.M. Kortmann

Verschijning: Oktober 1997

Archiefcode: AA19970746

Rechtbank Maastricht 05-09-1996

afstand van grondrechten feitenrechtspraak grondrechten overheidsonderneming werking

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie