Toont alle 3 resultaten

Grondrechten voor de overheid?

C.A.J.M. Kortmann

Rechtbank Maastricht 5 september 1996, NJ-kort 1997, Afl. 11, nr. 41 (Waterleidingmaatschappij Limburg) In de onderhavige casus is de uit staatsrechtelijk oogpunt belangrijkste vraag of een NV, waarvan de aandelen geheel worden gehouden door de gemeente Maastricht en de meerderheid van de Raad van Commissarissen wordt benoemd door de gemeenteraad, een beroep op artikel 6 EVRM toekomt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1997
AA19970746

Sisters in law: over huiselijk geweld en de pathologie van het recht

I. van Domselaar

In dit artikel wordt aan de hand van het thema 'recht en film' in gegaan op het feit dat sociale regels de werking van rechtsregels kunnen beïnvloeden. Er wordt ingegaan op de benadering van de werkelijkheid en op welke wijzen regels kunnen werken op het gedrag van mensen.

Verdieping | Studentartikel
oktober 2008
AA20080762

Volkenrechtelijk omstreden bestemmingsplan

P.J. Boon

KB 19 februari 1993, nr. 93.001471, AB 1993, 385 In deze uitspraak van de Kroon, na advisering door Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State, komt de Kroon met het oordeel dat een artikel in het Eems-Dollard-verdrag uit 1960 niet een bepaling is die rechtstreekse werking heeft binnen de Nederlandse rechtsorde. Dit doet echter niets af aan de plicht van de Staat en daarmee ook de gemeente, die een ruimtelijke ordeningsplan wil vaststellen aangaande het gebied dat het Eems-Dollard-verdrag betreft, de bepaling in het verdrag te eerbiedigen. In de noot wordt dieper in gegaan op het begrip rechtstreekse werking, welke begrip in art. 93 Gw ontbreekt. Ook wordt er dieper ingegaan op de werking van verdragsregels in Nederland.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1994
AA19940605

Toont alle 3 resultaten