Gouvernementele rechtspraak?


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 4 februari 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AF9319, nr. 200300241/1

De kernvraag bij dit arrest is als volgt: Mag bij een op delegatie berustende regeling een bij de wet aan een ambt toegekende discretionaire bevoegdheid zodanig worden beperkt dat deze bevoegdheid verandert in een gebonden bevoegdheid?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.A.J.M. Kortmann

Verschijning: mei 2003

Archiefcode: AA20030386

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 04-02-2003 (ECLI:NL:RVS:2003:AF9319) zaaknummer: 200300241/1

delegatie gebonden bevoegdheid verblijfsvergunning

Staats- en bestuursrecht Vreemdelingenrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie