Gemeentelijke verordeningen


Kan de gemeenteraad aan de burgemeester de bevoegdheid toekennen om plaatsen aan te wijzen waar het verboden is om te blowen? En mag de burgemeester de eigenaar van een roofzuchtige kater op basis van een lokale verordening verplichten om zijn huisdier op gezette tijden binnen te houden?

Is het een kustgemeente toegestaan om het varen met jetski’s op zee te verbieden? En kan het fotograferen van de woning van het kroonprinselijk paar in een verordening
strafbaar worden gesteld?

Deze en andere vragen komen aan de orde in dit Ars Aequi Staats- en bestuursrecht cahier over de verordenende  bevoegdheid van gemeentebesturen.

Verordeningen zijn er in maten en soorten. Naast de Algemene plaatselijke Verordening (Apv) vigeren er talloze andere regelingen in een gemeente, zoals de belastingverordening, de drank- en horecaverordening, de kapverordening, de  inspraakverordening, de leefmilieuverordening, de subsidieverordening, de monumentenverordening en de bouwverordening.

Mede aan de hand van zaken die in de rechtspraak hebben gespeeld, worden de grenzen van de regelgevende bevoegdheid van gemeentebesturen op inzichtelijke wijze in kaart gebracht.

Bekijk inhoudsopgave


 39,50