Toont alle 4 resultaten

Een gemeentelijk verbod van het gebruik van tropisch hardhout?

R. Visser

Algemeen lijkt de opvatting aanvaard dat er voor individuele gemeenten geen mogelijkheden bestaan om een verbod op het gebruik van tropisch hardhout in een autonome verordening op te nemen. Nationale dan wel internationale regelgeving zou daar aan in de weg staan. In het onderstaande wordt betoogd dat een dergelijk verbod wel degelijk door een gemeente kan worden uitgevaardigd.

Verdieping | Studentartikel
juni 1996
AA19960398

Een hard hoofd in de bescherming van hardhout

H.J. van Kooten, H. Moons

Redactioneel artikel over de wijziging in de Woningwet waardoor het niet meer mogelijk is voor gemeenten om het gebruik van tropisch hardhout te ontmoedigen in gemeentelijke regelgeving. Ook is een regeling die het gebruik van tropisch hardhout reguleert niet opgenomen in het Bouwbesluit. De redacteuren vinden dit een slechte zaak.

Opinie | Redactioneel
juni 1992
AA19920314

Gemeentelijke verordeningen

J.G. Brouwer, A.E. Schilder

Post thumbnail Aan de hand van rechtspraak en praktijkvoorbeelden worden de grenzen van de regelgevende bevoegdheid van gemeentebesturen op inzichtelijke wijze in kaart gebracht.

9789069166025 - 13-08-2015

Gemeentelijke verordeningen (Digitaal boek)

J.G. Brouwer, A.E. Schilder

Post thumbnail Aan de hand van rechtspraak en praktijkvoorbeelden worden de grenzen van de regelgevende bevoegdheid van gemeentebesturen op inzichtelijke wijze in kaart gebracht.

9789069166025 - 13-08-2015

Toont alle 4 resultaten