Geen straf zwaarder dan schuld


Kortgeleden is er een wetsvoorstel aanhangig gemaakt dat minimumstraffen stelt op bepaalde geweldsmisdrijven. In dit redactionele artikel wordt daar aandacht aan besteed.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F. Jaspers, M. Wouters

Verschijning: januari 2003

Archiefcode: AA20030005

geweldsmisdrijf minimumstraf wetsvoorstel

Strafrecht en criminologie

Opinie Redactioneel