Gastels bedrijfspand


Hoge Raad 13 april 2001, nr. C99/208HR, ECLI:NL:HR:2001:AB1059, NJ 2001, 32 (Braat/Ros). Ook wel bekend als Gastels bedrijfspand.

Het onderhavige geval ging om de vraag of bijeen overeenkomst tot koop en verkoop van een onroerende zaak — een bedrijfspand te Oud Gastel — de uitsluiting van de bevoegdheden tot ontbinding en vernietiging heeft te gelden als een gebruikelijke voorwaarde waaronder zulke overeenkomsten plegen te worden gesloten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.I.M. van Mierlo

Verschijning: Februari 2002

Archiefcode: AA20020089

Hoge Raad 13-04-2001 (ECLI:NL:HR:2001:AB1059) zaaknummer: C99/208HR

koop ontbinding registergoed vernietiging

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen