Toont alle 6 resultaten

Gastels bedrijfspand

A.I.M. van Mierlo

Hoge Raad 13 april 2001, nr. C99/208HR, ECLI:NL:HR:2001:AB1059, NJ 2001, 32 (Braat/Ros). Ook wel bekend als Gastels bedrijfspand. Het onderhavige geval ging om de vraag of bijeen overeenkomst tot koop en verkoop van een onroerende zaak — een bedrijfspand te Oud Gastel — de uitsluiting van de bevoegdheden tot ontbinding en vernietiging heeft te gelden als een gebruikelijke voorwaarde waaronder zulke overeenkomsten plegen te worden gesloten.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2002
AA20020089

Haken en ogen aan cascoverhuur

J. Rosenthal

'Woningcorporatie maakt huurders eigenaar van badkamer en keuken', 'Veel vraagtekens rond plan tot verkoop binnenkant van woningen' en 'Cascoverhuur biedt meer vrijheid'. Dit is slechts een greep uit de vele kranteartikelen die sinds 1993 verschenen zijn naar aanleiding van het plan van de woningbouwvereniging 'Het Oosten' om haar huurders in Amsterdam eigenaar te maken van het binnenwerk van de gehuurde woning. De bedoeling die 'Het Oosten' met cascoverhuur heeft, is de huurder meer zeggenschap over de binnenkant te geven en hem zodoende meer te betrekken bij 'zijn' woning. In dit artikel wordt bekeken welke mogelijkheden het Nederlands privaatrecht 'Het Oosten' biedt om dit plan te realiseren, en voorts wordt ingegaan op de huurrechtelijke aspecten van cascoverhuur.

Verdieping | Studentartikel
november 1995
AA19950842

maart 1989

Katern 30: Konsumentenrecht

E.H. Hondius

september 2001

Katern 80: Burgerlijk recht

P.C. van Es, R.M.Ch.M. Koot, L. Reurich, W.C. Scharp, B.T.M. van der Wiel

Periculum est emptoris

Over het risico bij koop en over schatvinding in de gekochte zaak

J.E. Jansen

Post thumbnail De koper droeg naar Romeins recht het risico dat de gekochte niet-geleverde zaak tenietging door overmacht. Omdat hij die last droeg, had hij aanspraak op de lusten zoals een schat gevonden in de verkochte zaak. Naar huidig recht is het risico voor de koper vanaf de aflevering. Bij registergoederen is mogelijk dat de aflevering is verricht, maar de koper geen eigenaar werd (notarieel feilen). De koper draagt dan de lasten en heeft dus recht op de lusten zoals de vondst van een schat.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2020
AA20200454

Verbintenissenrecht geschetst

R.J.Q. Klomp, H.N. Schelhaas

Post thumbnail Een heldere inleiding in de hoofdlijnen van het verbintenissenrecht. De tekst wordt waar mogelijk verduidelijkt in schema's. Een studiehulp bij het bestuderen en doorgronden van de leer- en handboeken.

9789069167893 - 12-08-2016

Toont alle 6 resultaten